Det organisatoriske lederskab

Vi hjælper organisationerne med at skabe en bedre sammenhæng og løfte organisationerne i deres måde at udtrykke sig på. Udtryk er både udstråling, adfærd og det organisationen gerne vil være kendt for. Vi hjælper med at udvikle evnen til at være formålsdrevet som organisation.

Det handler om at designe organisationerne på en anden måde, fri-sætte sine medarbejdere og se de skjulte potentialer i sin organisation. Det omfatter for eksempel at behandle medarbejderne individuelt og ud fra deres behov samt at skabe frihed til at arbejde. 

Det handler om måden vi i fremtiden vil organisere os på, hvor vi bevæger os endnu mere over i ”cirkler”. Og så handler det om den nye fælles måde at lede på, som kommer til at handle endnu mere om tillid, inspiration, autenticitet og følgeskab.

det organisatoriske lederskab

“Vi er på vej ind i et nyt paradigme. Både hvad angår det personlige lederskab samt det organisatoriske lederskab, altså måden hvorpå vi leder vores virksomhed på og den måde vi kommer til at organisere os på i fremtiden.”

Bliv klar til det nye organisationsparadigme

Vi bevæger os mod nye måder at tænke organisationer på – og vi bevæger os ind i en anden tid og retning, hvor vi vil indrette arbejdsmarkedet lidt anderledes. Det kommer til i større udstrækning at handle om at finde ind til organisationens kerne, som skal danne platform for det, vi kommunikerer og udstråler i adfærden i organisationen.  

Det betyder, at vi blandt andet kommer til at omdefinere kulturen, nedbryde hierarkierne samt arbejde med stilhed og fordybelse. Her er ideer til nogle af de fremtidige emner, som du måske kunne være nysgerrig på:

De fire nye måder at tænke kultur på

Fri-sætning af din organisation

Fremtidens organisering i cirkler

Slip energien løs i din organisation

Vil du høre mere?

Ønsker du en snak med os om de fire kulturformer i organisationen, så kontakt os på 21 20 00 30 eller …