Fremtidsmanifest om lederskab og organisationsudvikling

Er vi klar til et nyt mindset om fremtidens lederskab og organisationer?

Vi er på vej ind i et nyt paradigme. 

Både hvad angår det personlige lederskab samt det organisatoriske lederskab, altså måden hvorpå vi leder vores virksomhed på og den måde vi kommer til at organisere os på i fremtiden. 

I det gamle paradigme ser vi mekanik, hierarkier, kontrol samt siloer. I det nye paradigme ser vi samhørighed, fællesskaber, relationer og cirkler. Alt bliver forandret, og det bliver radikalt anderledes i fremtiden. 

Vi vil blive mere værdidrevet og værdiorienterede både i rollen som leder med egne værdier men også som organisation, hvor vi skifter til at drive vores virksomheder med et langt større fokus på formål og værdier end i dag.

Vi kommer til at danne virksomheder, hvor hierarkierne brydes ned og vi danner virksomheder med cirkler, som kommer til at lede sig selv. 

Vi bliver i organisationerne opfyldt af fællesskaber og samhørighed, som også danner rammen for de kommende cirkler, og som er det, der driver cirklerne fremad som et af fremtidens parametre. 

Vi kommer til at tænke relationer på en anden måde og kommer til at være i relationer, som vil være kendetegnet ved at være mere energidrevet og med en helt anden værdi og livskraft og -kvalitet.

Ledelse bliver ikke en enhed, der udstikker retninger, men tværtimod bliver det en enhed, der skaber  samhørighed og fællesskaber. 

Den nye ledelse vil blive udført af ledere, der giver mennesket plads til at lede sig selv, dømme og vurdere hvad der føles sandt og rigtigt, og hvor vores intuition kommer endnu mere i spil, så man i langt højere grad benytter intuitionen til beslutninger og dermed give mere plads til hjertet og mindre plads til egoet. 

Det bliver essentielt at mærke, sanse og lytte til hinandens behov og drømme, og vi vil samles om et formål og tænke i fællesskaber.

Nye fællesskaber, nye veje, nye metoder vil vokse frem og finde indpas både hos dig som leder og i organisationerne.  

Vil du høre mere?

Ønsker du en snak om fremtidens organisationsparadigme, så kontakt os på 21 20 00 30 eller …