Det personlige lederskab

Vi hjælper ledere med at udvikle måden, de leder andre og sig selv på. Det nye ledelsesparadigme – indeholder brug af intuition til at agere autentisk samt lede med en højere bevidsthed og energibevidsthed.

Vi hjælper ledere med at stå roligere, styrket og mere nærværende i deres lederskab.

“Vi er på vej ind i et nyt paradigme. Både hvad angår det personlige lederskab samt det organisatoriske lederskab, altså måden hvorpå vi leder vores virksomhed på og den måde vi kommer til at organisere os på i fremtiden.”

Det nye ledelsesparadigme

Vi er i en tid nu, hvor der er et stort behov for, at lederskabet udvikler sig. Vi kigger lige nu ind i et nyt ledelsesparadigme, hvor fokus skifter fra ’control & command’ til ’trust & inspire’. 

Der kommer nye emner og retninger på ledelsesbordet, og vi skal blandt andet til i endnu højere grad at udvikle vores bevidsthed, så vi bliver bedre i stand til at lede med vores intuition. 

Her er ideer til nogle af de fremtidige emner, som du måske kunne være nysgerrig på:

Led med hjertet

Bring din intuition i spil i ledelsesopgaven

Led med en højere energibevidsthed

Brug visualisering som et kraftfuldt ledelsesværktøj

Vil du høre mere?

Ønsker du en snak med os om, hvad intuition i dit lederskab kan bruges til så kontakt os på 21 20 00 30 eller …